E-PASÁŽ: Kdo jsme?

V červnu roku 2001 začal na rohu ulic Novobranské a Josefské vyrůstat obchodní polyfunkční celek s pasážemi, obchody i byty, nazvaný E - PASÁŽ. Před zahájením stavby bylo nutno provést záchranný archeologický výzkum, který byl ukončen v roce 2001. Ten zachytil v těchto místech doklady poměrně intenzivního osídlení z mladší doby bronzové (kolem roku 1300 až 800 před naším letopočtem). Další doklady pocházely až z 12. století.